IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

MŠ - Klub Setkávání

Autor: Veronika Siegelová | 11.05.2022 15:06

Klub Setkávání je pro mateřskou školu již tradiční vzpomínkou. Tato významná návštěva je u dětí velmi oblíbená. Nedílnou součástí je představení známých písní a říkadel ke Dni matek.

Proč právě Klub Setkávání? Slyšeli jste již někdy o mezigeneračním setkávání a přínosu pro předškolní dětí? Prarodiče jsou nejbližší členové rodinného jádra. Jejich sdílení příběhů mnohdy napomáhá dětem pochopit základy fáze života a jeho pokračování. Solidarita, vzájemná pomoc a podpora důstojnosti odhalují další krůčky k výchově a hodnotám jedince. Pravidelné mezigenerační setkávání je proto výrazným vodítkem k utváření představ, odlišností života a hodnot starší generace.