IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

Autor: Veronika Siegelová | 20.05.2020 14:26

 

Po projednání zřizovatele a vedení školy, které proběhlo dne 11. 5. 2020 dojde k otevření MŠ od 25. 5. 2020. První den nástupu předejte prosím třídnímu učiteli čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Z důvodu mimořádné situace ruším veškerý další program spojený s MŠ do konce školního roku. Úplata za akce spojené s programem MŠ vám bude vrácena na bankovní účet.

 

Úplata za předškolní vzdělávání se obnovuje od 1. 6. 2020.

 

Děkuji za pochopení

 

Veronika Siegelová

zástupce ředitele pro MŠ