IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Veronika Siegelová | 23.08.2022 11:45

Vážení rodiče,

přináším Vám touto cestou základní informace pro hladký průběh začátku školního roku.

Provoz mateřské školy je stanoven od 6:30 – 16:30 hod. Dřívější příchod nebo odchod dítěte není možný. Předškolní děti mají docházku povinnou. Povinná předškolní docházka je stanovena od 8:00 – 12 hod. Nemocnost je nutno doložit ihned po příchodu a to zápisem do omluvného listu.

Školní řád a Školní vzdělávací program naleznete na webových stránkách školy a na nástěnce třídy.

Prosíme, abyste sledovali webové stránky a hlavní nástěnku, která se nachází v chodbě a v šatně třídy Vašich dětí. Naleznete zde jídelníčky, organizaci, akce a programové aktivity pro děti, školní řád, témata týdne, aktuality a další materiály, které vám pomohou se v naší mateřské škole zorientovat.

Úplata je stanovena na 300,- Kč. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání je vždy k 15. dni v měsíci ve prospěch účtu 107 – 8422980287/0100. Variabilní symbol prosím uvádějte stejný jako u stravování. Děti plnící povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky úplatu nehradí.

Doufám, že vám tyto poskytnuté informace usnadní alespoň z malé části bezproblémový vstup do dalšího školního roku. Další informace Vám budou poskytnuty na třídních schůzkách. Pro případné další informace mě můžete kontaktovat na email: ms@zsbohun.cz nebo po domluvě v rámci konzultací: kancelář zástupce ředitele školy, třída 1.  M Žabičky.

 

Veronika Siegelová, zástupce ředitele pro MŠ