IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 03.05.2022 07:28

Dne 2. 5. jsme s žáky z 9. třídy navštívili besedu na téma „Kyberšikana“ v Jungmannově knihovně v Olomouci. Beseda na skutečných případech seznamuje děti s nebezpečím kyberšikany.