IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 02.09.2019 13:02

 

Ve školním roce 2019/20 otevíráme několik kroužků pro žáky organizovaných přímo pedagogy základní školy.

Jedná se o:

  • Badatelský klub 1 LEGO, roboti – vede Petr Štěpaník
  • Badatelský klub 2 LEGO, roboti – vede Ondřej Pantlík
  • Čtenářský klub – vede Ludmila Keclíková
  • Klub komunikace v cizím jazyce – vede Martina Nesvadbová
  •  Klub zábavné logiky a deskových her a origami – vede Karel Machala 

Kroužky začínají druhý týden v září, bude realizováno v daném pololetí vždy 14 setkání.

Kroužky jsou zcela zdarma. Pokud se žák do kroužku přihlásí, je jeho účast nutná a bez závažných důvodů tento kroužek nelze (v rámci pololetí) opustit.  Podrobnosti o přihlášení do kroužku a o  organizaci kroužku ve školním roce poskytnou sami vedoucí a budou vyvěšeny v nejbližším termínu na webu školy.