Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

Autor: Ondřej Pantlík | 30.05.2017 15:41

Aktualizace:

 

Vážení rodiče,

z důvodu zjištění dalších skutečností při rekonstrukci stravovacího objektu je zřizovatel nucen posunout rekonstrukci o celý měsíc září. Z tohoto důvodu se budou děti stravovat v Centru zdraví jako v červnu. Dovoz stravy bude opět ze Štěpánova.

 

Děkujeme za pochopení.

--------------------------

Vážení rodiče,

s radostí vám oznamuji, že zřizovatel začne s dlouho plánovanou rekonstrukcí stravovacího objektu. Datum zahájení rekonstrukce zřizovatel naplánoval na 5. 6. 2017, předpokládaný konec rekonstrukce 31. 8. 2017. Z tohoto důvodu vám oznamuji následující:

 

·         Žáci ZŠ se budou stravovat od 5. 6. 2017 v Centru zdraví, kde bude zřízena výdejna jídel pro žáky naší školy. (Bezpečnost dětí při přesunu, vzdálenost od školy, schváleno Krajskou hygienickou stanicí). Děti v MŠ se stravuji jako doposud.

·         Žáci se na obědech nebudou přezouvat do školních přezůvek, věci si budou odkládat do šatny v Centru zdraví.

·         Dovoz stravy bude zajištěn ze školní jídelny ZŠ Štěpánov.

·         Cena stravného je nastavena již od 1.5.2017 dle finančního normativu ŠJ Štěpánov a platí pouze po dobu rekonstrukce stravovacího objektu:

 

MŠ 3-6 let       přesnídávka           10,- Kč (dojde ke zvýšení o 2,- Kč)

                         oběd                        19,- Kč (dojde ke zvýšení o 2,- Kč)

                         svačina                      8,- Kč (cena zůstává stejná)

                         ---------------------------------

                         Celodenní strava 37,- Kč (celková cena bude navýšena o 4,- Kč)

 

MŠ 7 let          přesnídávka            10,- Kč (dojde ke zvýšení o 2,- Kč)

                         oběd                        23,- Kč (dojde ke snížení o 1,- Kč)

                         svačina                      8,- Kč (cena zůstává stejná)

                         ----------------------------------  

                         Celodenní strava   41,- Kč (celková cena bude navýšena o 1,- Kč)

 

7-10 let                                             23,- Kč (dojde ke snížení o 1,- Kč)

11-14 let                                           27,- Kč (cena zůstává stejná)

15 a více let                                      30,- Kč (cena zůstává stejná)

 

·         S ohledem na organizační a časovou náročnost bude upravena doba konce poslední hodiny dopoledního vyučování a začátek odpoledního vyučování tak, aby výdej stravy a přesuny byly co možná nejplynulejší – rodiče budou včas informování třídními učiteli.

·         Školní družina bude po dobu rekonstrukce přesunuta z Centra zdraví a stravovacího objektu do školy (učebny v přízemí školy).

·         Kancelář vedoucí školní jídelny bude přesunuta do budovy školy, kancelář hospodářky školy paní Prutyszynové. Termíny platby stravy budou vyvěšeny na hlavních vchodových dveřích školy, školek a na internetových stránkách školy.

·         Případné změny v organizaci atd. budou ihned zveřejněny na www.zsbohun.cz, proto vás prosíme o jejich sledování.

 

Věříme, že nutná rekonstrukce stravovacího objektu povede ke zlepšení stravovacích podmínek na naší škole a zvýšení kvality jídel. Veškeré dotazy k rekonstrukci nebo organizaci vám rádi zodpoví třídní učitelé nebo se obraťte přímo na ředitele školy.

 

Děkujeme vám předem za pochopení a případnou pomoc s takto náročnou akcí.

 

 

 

 

                                                                                        Mgr. Jindřich Daněk, ředitel školy