IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 07.05.2018 13:00

V pátek 27.4. 2018 si třídní učitelé připravili besedy, přednášky a prezentace na téma Den Země. Poté žáci z prvních až čtvrtých tříd plnili na sportovním hřišti úkoly na stanovištích, které si pro ně připravili žáci 9. třídy.

5. – 8. třídy uklízely obec, sbíraly odpadky.

Doprovodnou akcí byla soutěž ve sběru papíru, která probíhala od 25.4. – 3.5.