IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 27.04.2017 13:49

K tomuto tématu jsme měli na naší škole 25. 4. 2017 projektový den. Třídní učitelé si s žáky ve svých třídách formou besed, přednášek, prezentací a dílen připomenuli důležitost ochrany životního prostředí.

Pro žáky 1. - 4. třídy připravili žáci 9. třídy zábavný a naukový program na školní zahradě. 5. – 8. třída uklízela obec po určených trasách.

Součástí projektového dne byla soutěž tříd a jednotlivců ve sběru papíru. Celkem se odevzdalo
3 836, 04 kg papíru.

1.stupeň jednotlivci

1.       Pospíšil O.(3.B) – 280 kg

2.       Zapalačová R. (3.B) -194 kg

3.       Smolinský A. (2.B) – 147 kg

 

1.stupeň třídy

1.       3. B – 1 469,1 kg

2.       2.B – 382,8 kg

3.       3.A – 376,3 kg.

Z druhého stupně se bohužel zúčastnily jen 2 třídy, 6.A a 7. třída.

2.stupeň jednotlivci

1.       Wildungová M. (6.A) – 177 kg

2.       Rychlá L. (6.A) – 116 kg

3.       Vašenková T. (6.A) – 114,9 kg

 

2.stupeň třídy

1.       6.A        503,34 kg

2.       7. třída 418 kg

 

Jednotlivci získali hodnotné ceny, třídy pak finanční příspěvek na výlet. Za peníze získané ze sběru zakoupí škola knihy do školní knihovny.

Děkuji všem učitelům, kteří pomáhali při zajištění této akce.

 

 

Mgr. Hana Běhalová