IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 17.11.2021 19:57

V pondělí a v úterý, 15. a 16. listopadu, navštívila naše třetí a šesté třídy poručík Mgr. Veronika Kimlová z PČR. Využili jsme cílených preventivních programů, které pro základní školy PČR nabízí.

Ve třetí třídě se probírala témata bezpečně do školy, bezpečně doma a venku. Žáci získali informace o tom, když jsou sami doma nebo se pohybují sami na ulici, jak jednat s cizími lidmi a další.

V šestých třídách se seznámili s tématem právo, morálka a odpovědnost takovou formou, aby pochopili podstatu pravidel ve společnosti, porozuměli rozdílům mezi právem a morálkou a poznali následky porušování pravidel ve společnosti – tresty, sankce, zákazy. Dalším tématem byla šikana - jak se nestát obětí - aneb chovám se správně.

Žáky besedy zaujaly i proto, že byly doprovázeny promítáním různých prezentací, obrázků a příběhů. Třeťáci dostali pracovní sešitky, které si mohou sami nebo v rámci prvouky doplňovat.