IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 11.11.2019 08:26

Škola hrou, tentokrát v podobě dvou anglických divadelních představení, proběhla v naší škole v pátek 8. 11. 2019.

Divadelní společnost „The Bear Educational Theatre“ přijela z Prahy, aby nám během dopoledne odehrála celkem dvě interaktivní divadelní představení rozdělena podle věku žáků. Žáci prvního stupně (3. - 5. třída) shlédli pohádku „Jackie and the Giant“ (Jackie a obr), ve které malé děvče pomáhá dětem v publiku vypořádat se se zlým obrem. „The Alien Grammar Show“ (Mimozemská gramatická show) pak pobavila žáky 6. až 9. tříd. V této hře dva intergalaktičtí agenti potřebovali pomoc dětí v publiku při odchytu mimozemšťana, který by mohl být pro lidstvo nebezpečný.

Obě divadelní hry aktivně a vtipně zapojily žáky do děje, zahrnovaly různé hry a kvízy, přičemž většinu času herci anglicky hovořili přímo k publiku. Děti si zopakovaly anglickou slovní zásobu i gramatiku přiměřenou jejich jazykové úrovni a divadlo tak kromě kulturního zážitku splnilo i vzdělávací funkci, která byla podána zábavnou formou.