IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 02.05.2022 07:52

Ve středu 27.4. vyrazili žáci 6.B do Pevnosti poznání v Olomouci. Zúčastnili se tam programu Architekti budoucnosti. Animátoři se s žáky bavili o tom, co všechno můžou najít ve městě, co by v něm určitě nemělo chybět, kde by se které budovy měly nacházet a hlavně proč. Vše si názorně ukázali na velkém modelu města Olomouce. Učili se také zorientovat v mapách. Na závěr si ve dvojicích vyzkoušeli vybudovat vlastní město, které následně představili ostatním a odůvodnili rozmístění jeho jednotlivých částí. Jako bonus si mohli prohlédnout expozici Světlo a tma. Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu za aktivní účast na akci, pokládání zajímavých otázek k tématu a navrhování velmi zajímavých měst.