Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina: 732 362 165
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

Zápis do první třídy

Autor: Admin | 11.12.2016 18:08

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018, na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, proběhne 7. dubna 2017 od 9:00 do 18:00 v budově Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice Pod Lipami 210.

 

Zapsány budou děti narozené do 31. 8. 2011. Děti narozené po tomto datu budou zapsány předběžně. Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla odložena školní docházka. Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte, kteří se s dítětem dostaví k zápisu, předloží jeho rodný list a občanský průkaz.

 

Za optimální naplněnost tříd považujeme 24-26 žáků. Naše škola předpokládá otevření maximálně 2 tříd.

 

Během zápisu budou mít děti možnost prohlédnout si školu, zahrát zábavné hry.

 

Rádi zodpovíme vaše dotazy osobně, mailem (zsbohun@bohunovice.cz),
nebo telefonicky (585 389 343).

Těšíme se na vaši návštěvu
Mgr. Jindřich Daněk, ředitel školy