Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina: 732 362 165
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

Zaměstnanci školy

Autor: Ondřej Pantlík | 12.01.2017 09:46

Mgr. Jindřich Daněk

ředitel školy

e-mail: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz; jindrich.danek(at)zsbohun(dot)cz

tel: 585 389 343

 

Mgr. Renáta Mušková

zástupce ředitele

e-mail: renata.muskova(at)zsbohun(dot)cz

tel: 585 389 343

 

Marie Prutyszynová

účetní

e-mail: marie.prutyszynova(dot)zsbohun(dot)cz

tel: 585 389 343