Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina: 732 362 165
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

Zájmové útvary

Autor: Ondřej Pantlík | 04.01.2017 14:16

Reedukace 1. stupeň                  

 • vede paní učitelka Nováková
 • čas - individuálně dle dohody

Reedukace 2.stupeň   

 • vede paní učitelka Mušková
 • čas - individuálně dle dohody

Individuální logopedická péče                        

 • vede paní učitelka Nováková
 • čas - individuálně dle dohody

Flétny začatečníci  

 • vede paní učitelka Dejmalová
 • výuka hry na zobcovou sopránovou flétnu s interaktivní tabulí
 • vždy ve čtvrtek, 13 - 13.30 hodin

Flétny pokročilí   

 • vede paní učitelka Dejmalová
 • hra na zobcovou sopránovou flétnu se školou hry Ladislava Daniela
 • vždy v úterý, 13 - 13.30 hodin

 Flétny pokročilí

 • vede paní učitelka Dejmalová
 • hra na zobcovou sopránovou flétnu - filmové a pohádkové melodie
 • vždy ve středu, 13 - 13.30 hodin

Origami 

 • vede pan učitel Machala
 • japonský způsob skládání různých věcí (zvířat, rostlin, předmětů...) z papíru dle diagramů, popř. video-návodů
 • rozvoj jemné motoriky, představivosti, komunikace, tvořivosti
 • vždy v úterý 14:15 - 15:00 (sraz  před školou ve 14:10), s sebou si vezměte přezůvky

Cvičení z ČJ 9.tř.   

 • vede paní učitelka Mušková
 • čas - individuálně dle dohody

Stolní hry                          

 • vedou paní učitelky Tiefenbachová a Dokoupilová
 • může přijít kdokoli, kdo má chuť si zahrát
 • scházíme se v učebně cizích jazyků
 • vždy v pondělí   13:00 - 14:30

Cvičení z matematiky (9. třída)

 • vede pan učitel Pantlík
 • zájmový útvar je určen pro žáky 9. tříd
 • každé pondělí v 13:40 - 14:40 se připravujeme na přijímací zkoušky z matematiky 

Příprava na přijímací zkoušky pro 5. ročník

 • vede paní učitelka Keclíková
 • žáci si procvičí a prohloubí dosavadní znalosti v ČJ, M a všeobecném přehledu
 • vždy v pondělí 12.30 - 13.15