Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina: 732 362 165
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

Školní knihovna

Autor: Ondřej Pantlík | 05.01.2017 14:33

Všichni žáci i učitelé si mohou půjčovat knihy ze školní knihovny, která je umístěna ve třídě 5. ve druhém patře. Výpůjční doba je během každé přestávky u paní učitelky Keclíkové.