Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

(rozvrh platný od 3.9.2018)

  4.A  (Prečanová Marcela)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

 
P
o

 

Čjl
PrM
(15)

M
PrM
(15)

Čsp
Čep
(15)

Vla
PrM
(15)

Čjl
PrM
(15)

   

SPP (Psp)
No

 
Ú
t

 

Čjl
PrM
(15)

Čjl
PrM
(15)

Aj
Dol
(15)

M
PrM
(15)

Pří
PrM
(15)

     

 
S
t

 

Čjl
PrM
(15)

Tv
Hru
(Tv)

Aj
Dol
(15)

M
PrM
(15)

Čjl
PrM
(15)

     

 
Č
t

 

Čjl
PrM
(15)

M
PrM
(15)

Vla
PrM
(15)

Vv
PrM
(15)

Vv
PrM
(15)

     

 
P
á

 

Aj
Dol
(15)

Tv
Hru
(Tv)

M
PrM
(15)

Čjl
PrM
(15)

Hv
PrM
(15)

     

Zpracováno v systému Bakaláři