Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

(rozvrh platný od 3.9.2018)

  3.B  (Dejmalová Markéta)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

 
P
o

 

Čjl
Dej
(16)

M
Dej
(16)

Čjl
Dej
(16)

Aj
Dol
(16)

Pr
Dej
(16)

     

 
Ú
t

 

Čjl
Dej
(16)

Aj
Dol
(16)

M
Dej
(16)

Tv
Hru
(baz)

Tv
Hru
(Tv)

     

 
S
t

 

Čjl
Dej
(16)

M
Dej
(16)

Čjl
Dej
(16)

Pr
Dej
(16)

Čsp
Čep
(16)

     

 
Č
t

 

Čjl
Dej
(16)

M
Dej
(16)

Aj
Dol
(16)

Čjl
Dej
(16)

Hv
Dej
(16)

     

 
P
á

 

Čjl
Dej
(16)

M
Dej
(16)

Čjl
Dej
(16)

Pr
Dej
(16)

Vv
Dej
(16)

     

Zpracováno v systému Bakaláři