Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina: 732 362 165
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

Organizace školního roku

Autor: Admin | 07.12.2016 00:17

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek  1. září 2016.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý  31. ledna 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3.února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 27.2. - 5.3. 2017.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13.dubna  a pátek 14.dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1.července 2017 do pátku 1.září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

 Státní svátky České republiky

1. leden, Den obnovy samostatného českého státu 

8. květen, Den vítězství

5. červenec, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec, Den upálení Mistra Jana Husa

28. září, Den české státnosti

28. říjen, Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad, Den boje za svobodu a demokraciiOstatní svátky

Velký pátek 

Velikonoční pondělí 

1. květen - Svátek práce

24. prosinec - Štědrý den

25. prosinec - 1. svátek vánoční

26. prosinec - 2. svátek vánoční

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu.