Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina: 732 362 165
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

Organizace školního roku

Autor: Admin | 07.12.2016 00:17

Školní rok 2017-2018

 

Školní rok začíná v pondělí 04. 09. 2017.

I. pololetí končí ve středu 31. 01. 2018.

II. pololetí končí v pátek 29. 06. 2018.

Vysvědčení se bude vydávat s těmito daty:

  • za I. pololetí 31. 01. 2018,
  • za II. pololetí 29. 06. 2018.

Podzimní prázdniny budou ve čtvrtek 26. 10. 2017 a pátek 27. 10. 2017.

Vánoční prázdniny budou od soboty 23. 12. 2017 do úterý 02. 01. 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 02. 02. 2018.

Jarní prázdniny budou od pondělí 05. 03. 2018 do pátku 11. 03. 2018.

Velikonoční prázdniny budou ve čtvrtek 29. 03. 2018.

Hlavní prázdniny budou od pondělí 02. 07. 2018 do pátku 31. 08. 2018.

 

Státní svátky České republiky

1. leden, Den obnovy samostatného českého státu 

8. květen, Den vítězství

5. červenec, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec, Den upálení Mistra Jana Husa

28. září, Den české státnosti

28. říjen, Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii

 

Ostatní svátky

Velký pátek 

Velikonoční pondělí 

1. květen - Svátek práce

24. prosinec - Štědrý den

25. prosinec - 1. svátek vánoční

26. prosinec - 2. svátek vánoční