Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina: 732 362 165
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

školní rok 2017/2018

Branný závod na Svatém Kopečku

Branný závod na Svatém Kopečku

Jsme na bedně a vezeme medaile.

Akce : Branný závod na Svatém Kopečku

Název : „O putovní pohár primátora města OLOMOUC“

Počet družstev : 17

Umístění : 3. místo

Složení hlídky : Šušlík, Machalová, Benešlová, Staroštík, Pospíšilová