Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina: 732 362 165
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

Vysvědčení

Autor: Ondřej Pantlík | 31.01.2017 13:46

Naši prvňáčci se konečně dočkali. Dnes jim jejich třídní učitelé předali jejich první vysvědčení v životě. Všichni měli velikou radost. Přejeme jim, aby i v dalších letech měli samé jedničky, jako na jejich prvním vysvědčení v pololetí.