Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina: 732 362 165
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

Školní družina - Školné

Autor: Ondřej Pantlík | 01.02.2018 07:35

Školné

Žádáme rodiče dětí ŠD, aby provedli platbu školného za ŠD na II.pololetí do 16.2.2018.

Číslo účtu: 286 33 811/0100 . Do kolonky pro příjemce : ŠD. Částka: 300,-Kč.

 

Děkujeme