Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina: 732 362 165
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

Sachova Studánka - lyžařský kurz 2017

Autor: Ondřej Pantlík | 17.01.2017 09:55

Dobře jsme dojeli Stop.Sněhu moc.Stop.Máme vše. Stop.Těšíme se na zítra. Stop.

FOTOGALERIE