Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina: 732 362 165
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

McDonald´s Cup – okrskové kolo

Autor: Ondřej Pantlík | 03.05.2017 09:52

V tradičním turnaji obsazujeme 2. místo a postupujeme do okresního finále, které se koná 18. 5. v Grygově.

Držte nám palce.

FOTO