Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina: 732 362 165
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

Informace ŠD

Autor: Ondřej Pantlík | 26.01.2017 13:25

1) Provoz školní družiny dne 3.2.2017 (pololetní prázdniny) nebude z důvodu nenaplnění minimálního počtu přihlášených dětí.

2) Prosíme rodiče dětí ŠD, aby provedli platbu (200,- Kč) školného  na ll. pololetí do konce měsíce února.