Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina: 732 362 165
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

2. stupeň

Autor: Admin | 07.12.2016 20:45

Jindřich Daněk - ředitel (email: zsbohun@bohunovice.cz)

Renáta Mušková - zástupce ředitele (email: renata.muskova@zsbohun.cz)

Karla Čepková - učitelka (2. stupeň) (email: karla.cepkova@zsbohun.cz)

Dana Hamplová - učitelka (2. stupeň) (email: dana.hamplova@zsbohun.cz)

Karel Machala - učitel (2. stupeň), výchovný poradce (email: karel.machala@zsbohun.cz)

Ondřej Pantlík - učitel (2. stupeň) (email: ondrej.pantlik@zsbohun.cz)

Jitka Zemandlová - učitelka (1. i  2. stupeň) (email: jitka.zemandlova@zsbohun.cz)

Hana Chládková - učitelka (2. stupeň) (email: hana.chladkova@zsbohun.cz)

Martina Nesvadbová - učitelka (2. stupeň) (email: martina.nesvadbova@zsbohun.cz)

Kamila Dolečková - učitelka (1. i 2. stupeň) (email: kamila.doleckova@zsbohun.cz)

Martina Hándlová - učitelka (2. stupeň) (email: martina.handlova@zsbohun.cz)

Markéta Hužvová  - asistentka pedagoga (email: marketa.huzvova@zsbohun.cz)

Jaromír Nebeský  - asistent pedagoga (email: jaromir.nebesky@zsbohun.cz)