Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina: 732 362 165
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

1. stupeň

Autor: Admin | 07.12.2016 20:44

Hana Běhalová - učitelka (1. stupeň) (email: hana.behalova@zsbohun.cz)

Markéta Dejmalová - učitelka (1. stupeň) (email: marketa.dejmalova@zsbohun.cz)

Jiřina Nebeská - učitelka (1 .stupeň) (email: jirina.nebeska@zsbohun.cz)

Iveta Nováková - učitelka (1. stupeň) (email: iveta.novakova@zsbohun.cz)

Marcela Prečanová - učitelka (1. stupeň) (email: marcela.precanova@zsbohun.cz)

Marie Štěpánová - učitelka (1.stupeň) (email: marie.stepanova@zsbohun.cz)

Jitka Zemandlová - učitelka (1. i  2. stupeň) (email: jitka.zemandlova@zsbohun.cz)

Jarmila Dopitová - učitelka (1.stupeň) (email:jarmila.dopitova@zsbohun.cz)

Ludmila Keclíková - učitelka (1.stupeň) (email:ludmila.keclikova@zsbohun.cz)

Dana Kucharčíková - učitelka (1.stupeň) (email:dana.kucharcikovaa@zsbohun.cz)

Marta Bartušková - asistentka pedagoga (1.stupeň) (email:marta.bartuskova@zsbohun.cz)